Den 6:e oktober var det dags att summera insatserna i Innovationspiloterna 2014. Totalt slöt över 60 personer upp i Innovationsstudion på KTH för att ta del av erfarenheter och lärdomar från årets Innovationspilot-uppdrag. Uppdragsgivare och pilotstudenter delade med sig av hur de arbetade och hur det inverkande på organisationerna där studenterna verkade. Vi fick ta […]

Läs vidare

Fredagen den 3:e oktober försvarade Carl Wadell, doktorand hos Integrerad produktutveckling på KTH, sin avhandling ’Leveraging user relationships for innovation within sustained producer-user ecosystems: Observations from the medical technology industry’ på ett framgångsrikt sätt.

I sitt avhandlingsarbete har Carl undersökt hur etablerade medicintekniska företag som agerar i uthålliga producent-användare ekosystem kan dra nytta av sina […]

Läs vidare