Fredagen den 3:e oktober försvarade Carl Wadell, doktorand hos Integrerad produktutveckling på KTH, sin avhandling ’Leveraging user relationships for innovation within sustained producer-user ecosystems: Observations from the medical technology industry’ på ett framgångsrikt sätt.

I sitt avhandlingsarbete har Carl undersökt hur etablerade medicintekniska företag som agerar i uthålliga producent-användare ekosystem kan dra nytta av [...]

Läs vidare

Hello Innovation arrangeras av Munktell Science Park och är websändningar med olika teman inom innovationsfältet. Det finns också möjlighet att följa programmet på plats – dock är platserna begränsade – så först till kvarn…

Programledare är Cecilia Hyrén och till sin hjälp har hos sin akademiska side-kick Anders Wikström. En översikt över programmen finns Läs vidare