I Jönköping arrangerade PIEp tillsammans med Jönköpings Tekniska Högskola (JTH) ett seminarium med titeln “Att leda och organisera för innovation”. Seminariet innehöll föredrag, en workshop samt aktiva diskussioner.

Nodledare i Jönköping, Glenn Johansson, hälsade alla välkomna – ca 25 representanter från näringsliv och akademi deltog. Mats Jägstam, VD för JTH talade sedan om hur JTH [...]

Läs vidare

PIEp anordnade tillsammans med Innovationsportalen i Lund ett seminarium på temat “Innovation i praktiken”. Denna tisdag i november hade över hundra personer anmält sitt deltagande på seminariet som lockade med flera intressanta talare och panelister på ämnet hur man gör innovationsarbete i praktiken

Representanter från flera olika brancher deltog och talarna delgav många intressant insikter [...]

Läs vidare